ABUF GENERALFORSAMLING 2020

Onsdag d. 5. februar 2020 kl. 18:00 i ABs restaurant
Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Formandens beretning

3) Fremlæggelse af regnskab for 2019

4) Fastlæggelse af kontingent

5) Behandling af indkomne forslag

6) Valg af:
Formand, ikke til valg i år.
Næstformand, til valg i år. Opstillet kandidat: Hermod Peick
Kasserer for 1 år, forslag: Malene Pedersen
Bestyrelsesmedlem for 1 år, forslag: Jørgen Rønne Thomsen
Bestyrelsesmedlem for 1 år, forslag: Bo Vilberg

7) Valg af 2-4 suppleanter for 1 år

8) Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år

9) Eventuelt

Kontingent skal betales inden generalforsamlingen på MobilePay 72116. HUSK at angive fulde navn.
Kr. 150.- for hele familien, eller kr. 100.- for personligt medlemskab.