AB CUP 2017 SPONSORER SØGES

DOWNLOAD AB CUP SPONSORPROSPEKT HER

ABUF er glade for den nye aftale er faldet på plads, og ser frem til samarbejdet med Dominos omkring AB CUP 2017.

ABCUP_LOGO_2017_Dominos

Det var en vigtig aftale at få på plads, men der er stadigvæk brug for jeres støtte for at få de sidste sponsorater på plads.

Vi søger følgende sponsorer.

PRÆMIESPONSOR – få dit navn på pokaler og medaljer!
BANESPONSOR – skal bane 1 have dit navn på?
PROGRAMSPONSOR – skal dit logo fremgå af stævneprogrammet?
NETVÆRKSPAVILLION – deltag i vores netværkspavillion!

KONTAKT 
ABUF Næstformand Hermod Peick
E-mail: hermodpeick@gmail.com – Telefon: 2728 0302

Referat af ABUF Generalforsamling 2017

Afholdt d. 23. marts 2017 19:00-20:00 i ABs restaurant

1) Valg af dirigent

Henning Kurland enstemmigt valgt som dirigent.

2) Formandens beretning

Uwe fremlagde sin beretning for forsamlingen (se link nederst til højre på siden til Dokumentarkiv for den samlede beretning).

 • Stor ros til de “rutinerede” ABUF’er, der hjalp med at få pustet ny energi ind.
 • Hvad skete der i 2016
  • Sommerafslutning
  • Nye friske kræfter
  • Ny hjemmeside
  • Banko aften
  • Nyt årshjul lavet
 • Uwe ser en lys fremtid for ABUF
 • Uwe trækker sig fra Formandsposten for at fokusere på U17 og U19 efter 12 år og takker alle dem han i den forbindelse har arbejdet sammen med og ønsker det bedste fremover

3) Fremlæggelse af regnskab for 2016

Årets regnskab blev godkendt uden kommentarer.

4) Fastlæggelse af kontingent

De nuværende satser fastholdes.

5) Behandling af indkomne forslag

Paragraf 6 vedr. indkaldelse til Generalforsamling ønskes ændret således det kan ske elektronisk. Dette kunne desværre ikke vedtages, da 2/3 af medlemmerne ikke var fremmødt. Det forventes derfor at blive nødvendigt med en indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling.

6) Valg af bestyrelse

 • Thomas Demant blev enstemmigt valgt som formand
 • Næstformand var ikke på valg, Peter Hermod Peick fortsætter
 • Liza Hejlesen blev enstemmigt valgt som Kasserer
 • Jørgen Rønne Thomsen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem

7) Valg af 2 suppleanter for 1 år

Bent Piil og Flemming “Bolche” Jørgensen blev valgt som suppleanter

8) Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år

Henning Kurland fortsætter med Karina Nielsen som suppleant

9) Eventuelt

Uwe viderebragte en mundtlig ansøgning om tilskud til den kommende tur til England. Bestyrelsen kunne desværre ikke imødekomme denne ansøgning, og henviste til beslutning fra bestyrelsesmødet d. 17. januar 2017, hvor det blev besluttet, at ingen hold/årgange vil få bevilliget tilskud i 2017. Begrundelsen er at de begrænsede midler, som ABUF råder over pt. skal bruges til at gennemføre det aftalte Årshjul 2017.

I 2. halvår af 2017 igangsættes arbejdet, som skal resultere i en transparent tildelingsproces af tilskud til ABs fodboldhold, så der kan udbetales tilskud i 2018.

Bestyrelsen gentog, at hold/årgange som ikke deltager løbende i ABUFs frivillige arbejde, som er en forudsætning og et eksistensgrundlag for ABUF og foreningens aktiviteter, ikke skal forvente at få tilskud.

”Der skal ydes før der kan nydes” er princippet bag.

Henning Kurland afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.