ABUF Generalforsamling 2017

Agenda til ABUF generalforsamling
23. marts 2017 kl. 19:00 på Skovdiget 1, 2880 Bagsværd

1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Fremlæggelse af regnskab for 2016
4) Fastlæggelse af kontingent
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg af:

Formand, ønsker ikke genvalg, forslag: Thomas Demant
Næstformand, ikke til valg i år
Kasserer, ønsker at fratræde, forslag: Liza Hejlesen
Bestyrelsesmedlem for 1 år, forslag: Jørgen Rønne Thomsen

7) Valg af 2 suppleanter for 1 år
8) Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år
9) Eventuelt

Kontingent skal betales inden generalforsamlingen på bankkonto 2261 – 3483613376 (Nordea). Kr. 150.- for hele familien, eller kr. 100.- for personligt medlemskab.
Husk at oplyse navn og årgang ved betaling. Kopi af indbetaling skal medbringes.

Vel mødt.

ABUF bestyrelsen.