ABUF Generalforsamling

INDKALDELSE TIL ABUF GENERALFORSAMLING 2022

Afholdes på AB, Skovdiget 1 i restauranten tirsdag d. 5. april kl. 18.00

1) Valg af dirigent

2) Formandens beretning

3) Fremlæggelse af regnskab for 2021

4) Fastlæggelse af kontingent

5) Behandling af indkomne forslag

6) Valg af Formandskab, Kasserer og bestyrelsesposter

  1. Formand fortsætter
  2. Næstformand er på genvalg
  3. Kasserer, ønsker at fratræde. Ny kandidat: Henrik Marcussen
  4. Nye bestyrelsesmedlemmer
    • Jørgen Skawbo, ønsker at fratræde
    • Genvalg: Bo Vilberg
    • Nye medlemmer: Alexandros Chapipis, Jakob Videbæk Kristensen, Ro Kleine Sonne

7) Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år

8) Eventuelt