Ansøgning om ABUF støttemidler

Foreningen Akademisk Boldklubs Ungdomsvenner – Fodbold (ABUF) blev stiftet i 1999, og formålet for ABUF er:

  • at etablere rammerne for fælles oplevelser for ungdommen, forældrene og resten af klubbens medlemmer
  • at skaffe økonomiske midler til fodboldungdommen

ABUF har valgt at udbetale støttemidler én gang om året for bedre at kunne behandle alle ansøgninger på samme vilkår.

Det samlede beløb ABUF udbetaler varierer år efter år.

  • Der kan indsende ansøgninger fra 1. december 2018 til og med  d. 15. januar 2019. Resten af året modtages ikke ansøgninger.
  • Januar måned er her hvor ABUF behandler ansøgningerne samlet
  • ABUF giver direkte besked når ansøgningen er behandle

Vigtigt at I læser nedenstående vejledning inden I vælger at ansøge!

Vejledning til ansøgning om ABUF midler

UDEN FRIVILLIGE – INGEN ABUF OG INGEN ARRANGEMENTER FOR UNGDOMMEN

Mvh

ABUFs bestyrelse.