ABUF Generalforsamling

INDKALDELSE OG AGENDA TIL ABUF GENERALFORSAMLINGER

DATO FOR 2021 PÅ VEJ

1) Valg af dirigent

2) Formandens beretning

3) Fremlæggelse af regnskab for 2017

4) Fastlæggelse af kontingent

5) Behandling af indkomne forslag

6) Valg af Formandskab, Kasserer og bestyrelsesposter

7) Valg af 2 suppleanter for 1 år

8) Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år

9) Eventuelt

Kontingent skal betales inden generalforsamlingen på MobilePay 72116 – HUSK at angive fulde navn.

Kr. 150.- for hele familien, eller kr. 100.- for personligt medlemskab.