ABUF Generalforsamling 2018

INDKALDELSE OG AGENDA TIL ABUF GENERALFORSAMLING 7. marts 2018 kl. 18:00 på Skovdiget 1, 2880 Bagsværd

1) Valg af dirigent

2) Formandens beretning

3) Fremlæggelse af regnskab for 2017

4) Fastlæggelse af kontingent

5) Behandling af indkomne forslag

6) Valg af:

  • Formand, ikke til valg i år.
  • Næstformand, til valg i år, forslag: Peter Hermod
  • Kasserer, ønsker at fratræde, forslag: Mia Nielsen
  • Bestyrelsesmedlem for 1 år, forslag: Jørgen Rønne Thomsen

7) Valg af 2 suppleanter for 1 år

8) Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år

9) Eventuelt

Kontingent skal betales inden generalforsamlingen på MobilePay 72116 – HUSK at angive fulde navn.

Kr. 150.- for hele familien, eller kr. 100.- for personligt medlemskab.